ALV uitnodiging 2024

Het bestuur nodigt je uit voor de ALV op donderdag 14 maart om 20.00 uur in het Drieluik

Op donderdag 14 maart organiseren wij de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2024. Zet deze datum alvast in je agenda. Vanaf 19.30 ben je welkom in het Drieluik en stipt om 20.00 uur beginnen we met de vergadering. We hopen jullie dan allemaal te zien!  

Tijdens deze avond zal onder andere de begroting voor 2024 worden gepresenteerd en toegelicht. Ook de toekomstvisie van de GOV en nieuwe statuten staan op de agenda.

De definitieve agenda en de documenten ter voorbereiding, worden op een later moment nagestuurd. Uiteraard is er tijdens de ALV gelegenheid om vragen te stellen, een toelichting te krijgen op het beleid en om in gesprek te gaan met het bestuur.

We hopen op een grote opkomst. Maak vooral gebruik van je stemrecht en invloed. De vereniging is immers van ons allemaal!

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur

Vincent, Ben, Harold, Gert, Melanie, Sebastiaan en Peter

Nieuws Overzicht