Communicatie-commissie

Afgelopen woensdag, 17 januari 2024, is er een communicatie-commissie opgericht, die voorlopig bestaat uit 4 leden.
De commissie ondersteunt het bestuur, de andere commissies en alle geledingen bij het onder de aandacht brengen van
hun boodschap, of het nu intern of extern is.

Goede communicatie is natuurlijk erg belangrijk voor de GOV leden. Wij willen goed geïnformeerd blijven over
activiteiten en tevens onze vereniging op de kaart zetten door promotie en informatie naar buiten toe.

De communicatie-commissie, nu bestaande uit Frans Verkleij, Peter Harmsen, Victor Willems Ettori en Jan van Wijngaarden
en nog aan te vullen met twee andere leden (vacature!) gaan inventariseren welke communicatie kanalen wij hebben en/of
dat deze uitgebreid of verminderd moeten worden.
Tevens willen wij gaan kijken naar de effectiviteit, het bereik, doelgroepen, gebruiksgemak en inhoud van de te gebruiken
communicatie middelen.
Wij willen hierbij graag gebruik maken van de kennis en kunde op dit gebied van onze leden, maar ook zeker externe partners
om inzicht, kennis en mogelijkheden vragen, die ons verder kunnen helpen.

Gaat de communicatie-commissie nu alle middelen, zoals onze website, App, Whatsapp, Facebook, Instagram zelf beheren en
vullen?
Nee, zeker niet. Wij zien graag dat leden hierin een actieve rol spelen en de in te zetten middelen door hun, maar namens de
GOV en volgens af te spreken regel, worden gebruikt.
Mogelijk kunnen we ook (meer) gebruik gaan maken van TikTok, blogs, Youtube, kranten en regionale radio/TV, als we het
hebben over communicatie naar buiten.

Dus voorlopig gaan we inventariseren naar middelen, doel, bereik, gewenstheid, bruikbaarheid en bedieningsgemak en daarbij
zoeken we o.a. naar jullie ideeën, wensen en kennis. Dus heb je iets in te brengen, wil je ook iets meer doen voor onze vereniging
en bezit je over de nodige kennis en/of kunde, laat het ons alvast weten.

 

Nieuws Overzicht