Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Waarom wordt je lid van de GOV?
*Maak een keuze die het beste jouw reden om lid te worden weergeeft
 
Heb je al een duikopleiding gevolgd. Vul dan een van onderstaande regels in:
Ik ben lid (geweest) van de NOB. Logboeknummer:
Heb je bij een andere oganisatie leren duiken? Geen probleem. Beschrijf hieronder welke organisatie en welk brevet je bezit.
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Gooise Onderwatersport om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Gooise Onderwatersport Vereniging.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Vrijwilligers
Gooise Onderwatersport Vereniging draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Gooise Onderwatersport Vereniging te betrekken.
In ieder geval zijn leden boven de 18 jaar verplicht om op toerbeurt een bardienst te draaien in ons clubhuis
Je kunt hieronder aangeven wat jouw specialiteiten zijn die je voor onze club kunt inzetten.
Tot slot: we hopen het nooit te hoeven gebruiken, maar geef hier een telefoonnummer die we in noodgevallen voor je moeten bellen:
*
Opmerking